Thuốc tím KMNO4, Vitamin C, Khoáng cho hồ cá koi

55,000